Nasze Stowarzyszenie uczestniczy w wielu inicjatywach o charakterze proobronnym.  Przywiązujemy również dużą wagę do edukacji historycznej.

Nasze projekty:

Szkolenia obronne