Bezpieczna przyszłość – prognozowanie w bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym

Dnia 16 marca 2018 roku odbyła się II ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Bezpieczeństwa Informacyjnego i Komunikacji Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej,

nt. Bezpieczna przyszłość – prognozowanie w bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym.

Współorganizatorami konferencji były: Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Szkoła Główna Handlowa, Stowarzyszenie Bliżej Azji oraz Centrum Studiów nad Tajwanem (przy Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Wykład wprowadzający wygłosił dr hab. A.J. Zybertowicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Kierownik Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi ASzWoj, na temat: „Nowa scena nie-bezpieczeństwa – procesy przewidywalne i nieprzewidywalne