Eksperci o kierunkach rozwoju SZ RP oraz przygotowań obronnych kraju

22 marca br. w budynku Biblioteki Głównej ASzWoj odbyło się seminarium naukowe, zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej oraz Stowarzyszenie „Ruch Wspólnot Obronnych”. Tematem przewodnim tego naukowego spotkania były „Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz przygotowań do obrony państwa w perspektywie roku 2026”. Seminarium zgromadziło wielu znamienitych gości oraz ekspertów ds. bezpieczeństwa i obronności.

Celem rozważań podjętych w ramach seminarium było wskazanie i zdefiniowanie potencjalnych wyzwań i zagrożeń polityczno-militarnych dla bezpieczeństwa narodowego RP, możliwych i pożądanych wariantów wielowymiarowej transformacji ogniw militarnych i pozamilitarnych, systemu bezpieczeństwa narodowego w kontekście kompleksowych przygotowań do obrony państwa.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonał rektor-komendant ASzWoj, gen bryg. dr Ryszard Parafianowicz, który powitał przybyłych naukowców i praktyków, życząc im owocnej dyskusji. Następnie rozpoczął się pierwszy panel referatowo-dyskusyjny pt. „Kierunku rozwoju Sił Zbrojnych RP w perspektywie 2026 roku”, moderowany przez dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, moderowany przez płk. dr. hab. Bogdana Grendę. Podczas tej sesji głos zabrali: gen. broni dr Sławomir Wojciechowski (DO RSZ), płk dr Jacek Cichosz (SG WP – P5), kmdr Mariusz Kościelski (Centrum Operacji Morskich w Gdyni), płk dr hab. Bogdan Grenda (WBN ASzWoj), kmdr dr hab. Jarosław Teska (AMW).

Na koniec pierwszego panelu odbyła się dyskusja, w której uczestniczyła kadra naukowo-dydaktyczna Akademii, a także zaproszeni goście reprezentujący różne instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa i obronności RP.

Drugi panel dyskusyjny poświęcony został „Przygotowaniom obronnym w państwie”, którego moderatorem została dr Anna Mróz-Jagiełło, naukowiec z Katedry Bezpieczeństwa Informacyjnego i Komunikacyjnego WBN ASzWoj, a zarazem prezes Stowarzyszenia “Ruch Wspólnot Obronnych”. W tej części spotkania wystąpili: ppłk rez. dr Jarosław Walczak  (WITU/SRWO), dr Jacek Matyszczak (UKE), dr Anna Mróz Jagiełło (WBN ASzWoj/SRWO).

Podsumowaniem drugiej sesji była dyskusja dotycząca dalszego rozwoju przygotowań obronnych RP oraz współpracy przedsiębiorców i społeczeństwa w realizacji zadań obronnych.  

***

W skład Komitetu Naukowego seminarium weszli:

 • gen. broni dr Sławomir Wojciechowski
 • gen. bryg. dr Ryszard Parafianowicz
 • kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
 • płk dr hab. Bogdan Grenda
 • kmdr dr hab. Jarosław Teska
 • prof. dr hab. Jarosław Gryz
 • dr hab. Halina Świeboda
 • kmdr dr Witold Kustra
 • ppłk dr inż. Paweł Majdan
 • ppłk dr Andrzej Soboń
 • dr Anna Mróz-Jagiełło
 • dr Jarosław Walczak
 • dr Paweł Stobiecki
 • dr Marta Gębska

Pracom Komitetu Organizacyjnego seminarium przewodniczyła dr Anna Mróz-Jagiełło.

Marcowe seminarium w murach ASzWoj było kolejnym naukowym projektem realizowanym we współpracy Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych.