Epimilitaris 2017

W dniach 03 – 05 kwietnia 2017 r. na Zamku w Rynie odbyła piąta edycja Konferencji Naukowej EpiMilitaris 2017 pod hasłem: Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń.

Honorowym patronatem Konferencję objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Organizatorami w tym roku byli: Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskego – Collegium Medicum, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie oraz Biuro Naczelnego Lekarza Sił Zbrojnych Słowacji.

Swoim występem artystycznym inaugurację Konferencji uświetnił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP.

Celem Konferencji była wymiana i poszerzenie wiedzy dotyczącej działań podejmowanych w celu sprawnego przeprowadzenia akcji ratowniczej przez medyczne służby cywilne i mundurowe, w związku z wystąpieniem określonego zagrożenia. Stąd temat Konferencji, który podkreślał potrzebę tej współpracy a dotyczył szerokiego zakresu działań podejmowanych w całym procesie reagowania na zagrożenie: przygotowania i profilaktyki, czynności w czasie zdarzenia ale również po jego wystąpieniu. Przedstawiciele szeregu jednostek wojskowych, instytucji resortu obrony narodowej oraz innych krajowych i zagranicznych organizacji współdziałających wokół problematyki reagowania kryzysowego przedstawili swoje doniesienia dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

Dodatkowo uczestnicy Konferencji w trzecim dniu mogli wziąć udział w szkoleniu jakie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez żołnierzy Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ według scenariusza zakładającego użycie czynnika biologicznego w ataku na hotel i przebywających tam gości.

Teksty wystąpień konferencyjnych zostały opublikowane w monografii. Lekarze i ratownicy medyczni – uczestnicy Konferencji otrzymali punkty edukacyjne.