Oblicza współczesnego terroryzmu

W dniach 23–24.04.2018 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej odbyła się konferencja „Oblicza współczesnego terroryzmu”. 

Organizatorami konferencji byli:

 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej,
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Wydział Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej,
 • Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej,
 • Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych,
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie,
 • Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Instytut Zachodni w Poznaniu,
 • Instytut Naukowy Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie,
 • Zakład Nauk o Bezpieczeństwie Politechniki Rzeszowskiej,
 • Ruch Wspólnot Obronnych,
 • Naukowa Fundacja Prowadzenia Badań.

Celem konferencji była pogłębiona refleksja nad terroryzmem, który w pierwszych dekadach XXI wieku stał się jednym z czołowych wyzwań i zagrożeń dla szeroko rozumianego pojęcia bezpieczeństwa. Jak wskazują ostatnie lata, dla Europy największe zagrożenie stanowi radykalny islamski terroryzm i te aspekty były też najbardziej szczegółowo omawiane. Co bardzo istotne, już na samym wstępie konferencji, w wykładzie inauguracyjnym podkreślono, że migracja nie jest zagrożeniem, jest ona wyzwaniem, a dopiero brak podjęcia adekwatnych akcji w obliczu tego wyzwania staje się zagrożeniem.