Prognozowanie w bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym

W dniu 10 marca 2017 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Prognozowanie w bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym”. Organizatorami spotkania byli: Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej oraz Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych.

Zasadniczym celem konferencji było stworzenie platformy do wymiany myśli i skierowanie uwagi na konieczność kreowania polityk w oparciu o naukowo tworzone modele zjawisk i scenariusze – podobnie jak ma to miejsce w krajach wysoko rozwiniętych. Tematy podejmowane podczas wydarzenia dotyczyły głównie prognozowania i planowania polityki zagranicznej państwa, a także rodzajów, metod i barier w prognozowaniu oraz prognostyce.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał dziekan WBN, prof. dr hab. Tomasz Żyro. Wykład inauguracyjny pt. „Prognozowanie polityczno-militarnych uwarunkowań-bezpieczeństwa narodowego” wygłosił prof. dr hab. Mirosław Sułek.

Pierwsza sesja plenarna, moderowana przez prof. dr. hab. Jarosława Gryza, dotyczyła prognozowania międzynarodowego. Następnie odbyła się debata oksfordzka przygotowana przez Klub Debat Oksfordzkich ASzWoj z udziałem studentów i doktorantów Akademii Sztuki Wojennej. Teza debaty brzmiała: „Federalizm jako najlepszy wariant rozwoju dla Unii Europejskiej”.

W drugiej części konferencji zostały zorganizowane równoległe spotkania w poszczególnych panelach dyskusyjnych, dotyczących: wymiaru teoretycznego prognozowania (moderator dr H. Świeboda), wymiaru prognoz militarnych (moderator dr W. Ostant) oraz wymiaru prognoz regionalnych (moderator dr hab. K. J. Helnarska).