V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym

W dniach 29-30 maja 2017 roku w Kielcach odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Tegoroczny temat brzmiał Europejskie, krajowe oraz lokalne aspekty bezpieczeństwa.

Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli:

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie;

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

Zakład Bezpieczeństwa IPM i B Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;

University of Security Management in Košice – Slovakia.

University of Belgrad – Serbia

Instytut Militariów, University Roma – Italy

Vysoká škola evropských a regionálních studií – Česká republik

Wydział Inżenyrii Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Zylinie, Słowacja.

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych  w Kielcach

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce

Staropolska Szkoła Wyższa

Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

Stowarzyszenie Instytut Promocji Regionu Świętokrzyskiego

            Zasadniczym celem konferencji było dokonanie diagnozy i oceny bezpieczeństwa
w różnych jego aspektach, a w konsekwencji usystematyzowania wiedzy na temat różnorakich procesów w zakresie budowy bezpieczeństwa europejskiego, krajowego, jak również lokalnego.

            Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Wojciech Saletra – Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK. W sesji plenarnej wystąpili: płk dr hab. Bogdan Grenda Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, prof. dr hab. Jerzy Jaskierniaz Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Andrzej Makowski z Akademii Marynarki Wojennej oraz prof. dr hab. Marian Kozub i prof. dr hab. Krzysztof Kubiak.

            W trakcie konferencji uczestnicy wzięli udział w Debacie Oksfordzkiej Problem migracji w Europie przygotowanej przez studentów z Wydziału Prawa, Administracji
i Zarządzania UJK oraz członków Klubu Debat Oksfordzkich ASzWoj.

            Obrady popołudniowe odbywały się w czterech sesjach panelowych: Europejskie aspekty bezpieczeństwa, Krajowe aspekty bezpieczeństwa, Lokalne aspekty bezpieczeństwa oraz Rola organizacji międzynarodowych w zapewnianiu bezpieczeństwa.

            Drugiego dnia uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się ze strukturą
i zadaniami Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.