VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym

W dniach 25–26 kwietnia 2018 roku w Kielcach odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Tegoroczny temat brzmiał Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań.

Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli:

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie;

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Polityki Międzynarodowej
i Bezpieczeństwa na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
w Kielcach

University of Security Management in Košice – Slovakia

Vysoká Škola Evropských a Regionálních Studií – Czeska Republik

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Zylinie – Słowacja

Matej Bel University, Faculty of Political Sciences and International Relations Department of Security Studies – Słowacja

Vysoka Skola Danubius – Słowacja

National University of Public Service – Hungary

Police Academy of the Czech Republic – Praga

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych  w Kielcach

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce

Staropolska Szkoła Wyższa Wydział Zamiejscowy w Myślenicach

Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

Stowarzyszenie Instytut Promocji Regionu Świętokrzyskiego

            Zasadniczym celem konferencji dokonanie analizy, oceny i diagnozy współczesnych zagrożeń oraz prognozy wyzwań dla bezpieczeństwa państw, a w konsekwencji usystematyzowania wiedzy na temat kształtowania bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego.

            Otwarcia konferencji dokonała Pani Beata Oczkowicz – Dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. W sesji plenarnej wystąpili: kmdr dr hab. Jarosław Teska – Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, płk dr hab. Bogdan Grenda – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia  – Dziekan Wydziału Prawa, Administracji
i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz gen. w st. spocz. Waldemar Skrzypczak i prof. dr hab. Stanisław Kozej.

            W trakcie konferencji uczestnicy wzięli udział w Debacie Oksfordzkiej NATO gwarantem bezpieczeństwa Polski w XXI w. przygotowanej przez studentów z Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK oraz członków Klubu Debat Oksfordzkich ASzWoj.

            Obrady popołudniowe odbywały się w czterech sesjach panelowych: Polityka bezpieczeństwa państwa (wyzwania i zagrożenia, Międzynarodowa polityka bezpieczeństwa (wyzwania i zagrożenia), Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (wyzwania i zagrożenia) oraz Determinanty kształtujące poziom bezpieczeństwa państwa XXI w.