VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa EpiMilitaris 2018. Medyczne aspekty użycia czynników Broni Masowego Rażenia wyzwaniem dla służb mundurowych.

W dniach  16-18 kwietnia 2018 odbyła się kolejna edycja Międzynarodowej konferencji naukowej nt: Medyczne aspekty użycia czynników Broni Masowego Rażenia wyzwaniem dla służb mundurowych. EpiMilitaris 2019.

Organizatorzy Konferencji:

  • Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP,
  • Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych,
  • Wojskowy Instytut Zdrowia Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej,
  • Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej,
  • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
  • Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskego – Collegium Medicum.

Celem Konferencji  była wymiana i poszerzenie wiedzy dotyczącej działań podejmowanych w celu sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej przez medyczne służby mundurowe, w związku z wystąpieniem zagrożeń dla zdrowia po użyciu czynników CBRN. Tematyka dotyczy szerokiego zakresu działań podejmowanych w całym procesie reagowania na zagrożenie: przygotowania i profilaktyki, czynności w czasie zdarzenia, ale również po jego wystąpieniu.  Podczas wystąpień poruszono następującą tematykę: rozpoznanie zagrożenia użycia broni masowego rażenia (BMR). monitoring zagrożeń, rozpoznanie środowiskowe, wywiad medyczny; identyfikacja czynników BMR, procedury, techniki, nowe technologie; postępowanie w rejonie skażonym. forensic, triage, aspekty środowiskowe, ratownictwo medyczne w rejonie skażenia, ewakuacja medyczna z rejonu skażonego BMR; szpital jako etap postępowania z pacjentem skażonym.; profilaktyka użycia BMR; zarządzanie sytuacją kryzysową po zdarzeniu z użyciem BMR ;„needs and gaps” w obszarze CBRN Med.

 Oprócz części wykładowej, goście mieli możliwość uczestniczenia w Pokazie Rycerskim, co spotkało się z dużym zainteresowaniem, szczególnie gości zagranicznych. Ostatniego dnia konferencji odbyła się część warsztatowa z praktycznymi pokazami działań po zdarzeniu z użyciem czynników CBRN.
Jak co roku uczestnicy otrzymali punkty edukacyjne. Doniesienia naukowe zostały opublikowane w publikacji konferencyjnej z nr ISBN oraz w Biuletynie WAT, czasopiśmie punktowanym m.in. przez MNiSZW i Index Copernicus .