Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa i obronności RP w świetle zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego.

3 lutego 2017 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Instytut Studiów Strategicznych oraz  Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych na temat: Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa i obronności RP w świetle zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego.

Oficjalnego otwarcia seminarium dokonała dr hab. Karolina J. Helnarska – kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego ISS WBN oraz dr Anna Mróz – Jagiełło prezes Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych, która moderowała również debatę.

W seminarium czynny udział wzięli pracownicy Akademii Sztuki Wojennej oraz jej doktoranci, zainteresowani tematyką spotkania.

Po zakończonej części prezentacyjnej uczestnicy dyskutowali poruszane podczas seminarium zagadnienia, szczególnie zainteresowanie wzbudził temat związany z komunikacją strategiczną i walką informacyjną.