Wyzwania dla bezpieczeństwa ekonomicznego i społeczno-kulturowego w XXI wieku

Dnia 15 marca 2018 roku odbyła się III ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej, nt. Wyzwania dla bezpieczeństwa ekonomicznego i społeczno-kulturowego
w XXI wieku.

Współorganizatorami konferencji były: Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Szkoła Główna Handlowa, Stowarzyszenie Bliżej Azji oraz Centrum Studiów nad Tajwanem (przy Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Wykłady wprowadzające wygłosili dr hab. J. Kostecki, prof. nadzw. WAT, na temat: „Uwarunkowań bezpieczeństwa ekonomicznego w XXI wieku” oraz płk dr hab. nż. S. T. Kurek, Dziekan ds. dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, na temat:  „Wybrane problemy bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w teorii
i praktyce”.