Epimilitaris 2019

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Epimilitaris 2019

EPIDEMIOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO CBRN. 

NAUKA, INNOWACJE, IMPLIKACJE PRAKTYCZNE.

15-17 kwiecień 2019 r.

Hotel Zamek Ryn

Organizatorzy:

 1. Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP
 2. Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych
 3. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
 4. Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

Partnerzy:

 1. Wojskowy Instytut Zdrowia Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej
 2. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN

Partnerzy wspierający:

 1. Polskie Przygotowania Obronne
 2. MEDline
 3. Protek System

szkolenie obronne

serdecznie zapraszają Państwa, na kolejną, siódmą edycję Konferencji „Epimilitaris”, tym razem dotyczącą epidemiologii i bezpieczeństwa CBRN, nauki, innowacji oraz implikacji praktycznych w tych obszarach.

W tym roku program będzie obejmował następujące zagadnienia:

 1. Epidemiologia chorób zakaźnych będących czynnikami broni biologicznej.
 2. Epidemiologia chorób niezakaźnych zagrażających zdrowiu służb mundurowych.
 3. Rozpoznanie zagrożenia użycia broni masowego rażenia (BMR). Monitoring zagrożeń, rozpoznanie środowiskowe, wywiad medyczny.
 4. Identyfikacja czynników CBRN. Procedury, techniki, nowe technologie.
 5. Postępowanie w rejonie skażonym. Forensic, triage, aspekty środowiskowe. Ratownictwo medyczne w rejonie skażenia. Ewakuacja medyczna z rejonu skażonego.
 6. Szpital jako etap postępowania z pacjentem skażonym.
 7. Przygotowania w zakresie bezpieczeństwa CBRN.
 8. Zarządzanie sytuacją kryzysową po zdarzeniu z użyciem czynników CBRN.
 9. Przywracanie zdolności po działaniach hybrydowych (Resilience in Hybrid War).
 10. Choroby zakaźne, a zagrożenia transgraniczne, szczepienia i procedury.
 11. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie zdrowiem publicznym w warunkach zagrożenia, kryzysu i wojny.

Celem Konferencji jest wymiana i poszerzenie wiedzy w zakresie epidemiologii oraz bezpieczeństwa CBRN w sytuacjach zagrożenia dla zdrowia po użyciu czynników CBRN. Tematyka dotyczy szerokiego zakresu działań podejmowanych w całym procesie reagowania na zagrożenie: przygotowania i profilaktyki, czynności w czasie zdarzenia, ale również po jego wystąpieniu.

W programie została również przewidziana część na organizację warsztatów tematycznych. Zaproszeni do ich prowadzenia zostali przedstawiciele służb mundurowych z kraju oraz zagranicy (USA, Czechy, Słowacja).

Jak co roku uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne. Doniesienia naukowe zostaną opublikowane w publikacji konferencyjnej z nr ISBN.

                                                                                                          Komitet Organizacyjny

Sekretariat Konferencji:

1. Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

 e-mail: epimilitaris@srwo.org.pl – sprawy organizacyjne, w tym finansowe

 e-mail: k.klimczyk@srwo.org.pl – przesyłanie abstraktów i tekstów do publikacji

2. Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP

 – Zespół Analiz cre.epimilitarias@ron.mil.pl, tel. 261 892 767 – sprawy organizacyjne, w tym prezentacje konferencyjne, transport

REJESTRACJA

Rejestracji na konferencję należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej https://srwo.org.pl/epimilitaris/rejestracja/ od 13.12.2018 r. do 01.03.2018 (wczesna rejestracja) lub do 05.04.2019 r. (późna rejestracja) 

Warunkiem udziału w konferencji jest rejestracja online poprzez formularz zgłoszeniowy i uiszczenie opłaty konferencyjnej!

OPŁATY

Koszt uczestnictwa jednej osoby:

 • 550 zł –wczesna rejestracja i opłata wniesiona do 01.03.2019 r.,
 • 750 zł – opłata wniesiona po 01.03.2019 r nie później niż 12 kwietnia 2019 r. (bez względu na czas rejestracji).

Numer rachunku: 

ING Bank Śląski S.A. 89 1050 1025 1000 0022 7545 6594 
Tytuł płatności: Imię i nazwisko, Epimilitaris 2019 

W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem, istnieje możliwość dokonania opłaty po konferencji, maksymalnie do 7 dni po jej zakończeniu – uczestnik jest zobowiązany do pokrycia wyższej opłaty konferencyjnej.

WAŻNE DATY

 • 1 marca 2019 r -wczesna rejestracja oraz wniesienie obniżonej opłaty konferencyjnej (550 zł),
 • 10 marca 2019 r. – ostateczny termin rejestracji przez autorów wystąpień konferencyjnych wraz z przesłaniem abstraktów wystąpień.
 • 18 marca 2019– termin przesłania prezentacji (format ppt.) na adres: cre.epimilitarias@ron.mil.pl
 • 25 marca 2019 -termin przesłania artykułu do druku na adres: k.klimczyk@srwo.org.pl
 • 5 kwietnia 2019– późna rejestracja,
 • 12 kwietnia 2019– ostatni termin wniesienia opłat (750 zł),
 • 14 kwietnia 2019 -wyjazd autokaru z Warszawy,
 • 17 kwietnia 2019 -zakończenie konferencji, wyjazd autokaru do Warszawy.

 

ZAKWATEROWANIE

Zakwaterowanie we własnym zakresie. Organizator poleca hotel Zamek-Ryn ****, gdzie będą odbywały się sesje, posiłki oraz impreza towarzysząca.

Na hasło “Epimilitaris 2019” hotel zapewnia zakwaterowanie w następujących uśrednionych cenach (liczba miejsc noclegowych ograniczona):

320 zł za dobę za pokój 1 osobowy

390 zł za dobę za pokój 2 osobowy do pojedynczego wykorzystania

430 zł za dobę za pokój 2 osobowy.

WARUNKI  REZYGNACJI 

Do 15.03.2019 r. istnieje możliwość bezkosztowej rezygnacji z udziału w konferencji. Po upływie tego terminu rezygnacja lub nieobecność na konferencji powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie rachunku wystawionego przez Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych.

 1. Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na k.klimczyk@srwo.org.pl
 2. Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.
 3. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w konferencji można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu konferencji.

W CZASIE TRWANIA KONFERENCJI ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

 • wyżywienie (3 obiady, 2 kolacje),
 • przerwy kawowe,
 • udział we wszystkich sesjach panelowych,
 • materiały konferencyjne,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • tłumaczenie symultaniczne wystąpień
 • transport z Warszawy do Rynu i z powrotem (dla zainteresowanych).

INFORMACJE DLA AUTORÓW

 • referaty zostaną opublikowane w monografii, wobec tego, teksty muszą być przygotowane według wymaganych przez wydawnictwo zasad edytorskich (informacja na stronie Wymogi edytorskie),
 • 10 marca 2019- ostateczny termin rejestracji przez autorów wystąpień konferencyjnych wraz z przesłaniem abstraktów wystąpień na adres: k.klimczyk@srwo.org.pl,
 • 18 marca 2019– termin przesłania prezentacji (format ppt.) na adres: cre.epimilitarias@ron.mil.pl
 • 25 marca 2019- ostateczny termin przesyłania referatów do druku na adres: k.klimczyk@srwo.org.pl z dopiskiem Epimilitaris.