Rejestracja
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny

Epimilitaris 2020

VIII KONFERENCJA NAUKOWA EPIMILITARIS 2020

Epidemiologia i Bezpieczeństwo CBRN

Innowacje, technologie, praktyka. 

12-14 października 2020 r.

Hotel Zamek Ryn

 

Organizatorzy:

 1. Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP
 2. Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych
 3. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
 4. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej

Partner wspierający:

 1. Polskie Przygotowania Obronne

szkolenie obronne

serdecznie zapraszają Państwa, na kolejną, ósmą edycję Konferencji Naukowej „Epimilitaris”, zatytułowanej „Epidemiologia i Bezpieczeństwo CBRN – Innowacje, technologie, praktyka”, która odbędzie się w dniach 12-14 października 2020 r. w Hotelu „Zamek Ryn”.

W tym roku program będzie obejmował następujące zagadnienia:

 1. Epidemiologia chorób zakaźnych będących czynnikami broni biologicznej.
 2. Epidemiologia chorób niezakaźnych, zagrażających zdrowiu służb mundurowych.
 3. Zagrożenia dla zdrowia publicznego. Doświadczenia z ostatnich lat, analizy, wnioski, propozycje – epidemie, awarie infrastruktury krytycznej.
 4. Rozpoznanie zagrożenia użycia broni masowego rażenia (BMR). Monitoring zagrożeń, rozpoznanie środowiskowe, wywiad medyczny.
 5. Identyfikacja czynników CBRN. Procedury, techniki, nowe technologie.
 6. Postępowanie w rejonie skażonym. Forensic, triage, aspekty środowiskowe. Ratownictwo medyczne w rejonie skażenia. Ewakuacja medyczna z rejonu skażonego.
 7. Szpital jako etap postępowania z pacjentem skażonym i wysoce zakaźnym.
 8. Przygotowania w zakresie bezpieczeństwa CBRN.
 9. Zarządzanie sytuacją kryzysową po zdarzeniu z użyciem czynników CBRN.
 10. Przywracanie zdolności po działaniach hybrydowych (Resilience in Hybrid War).
 11. Problemy bezpieczeństwa we współczesnej nauce bezpieczeństwa.
 12. Pozamilitarne przygotowania obronne i zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego.
 13. Ochrona zdrowia jako element krytycznej infrastruktury państwa.
 14. Nowoczesne techniki i technologie wspierające bezpieczeństwo narodowe.

Celem Konferencji jest wymiana i poszerzenie wiedzy w zakresie epidemiologii oraz bezpieczeństwa CBRN, w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego dla zdrowia publicznego w przypadku epidemii naturalnych ale także po użyciu czynników CBRN. Tematyka dotyczy szerokiego zakresu działań podejmowanych w całym procesie reagowania na zagrożenie: przygotowania i profilaktyki, czynności w czasie zdarzenia, ale również po jego wystąpieniu.

W programie została również przewidziana część na organizację warsztatów tematycznych. Zaproszeni do ich prowadzenia zostali przedstawiciele służb mundurowych z kraju oraz zagranicy (USA, Czechy, Słowacja).

Jak co roku uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne. Doniesienia naukowe zostaną opublikowane w publikacji konferencyjnej z nr ISBN.

                                                                                                          Komitet Organizacyjny

Sprawy organizacyjne:

1. Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

 e-mail: epimilitaris@srwo.org.pl – sprawy organizacyjne, przesyłanie tekstów do publikacji, przesyłanie prezentacji.

 e-mail: k.klimczyk@srwo.org.pl – sprawy finansowe oraz przesyłanie pisemnych rezygnacji z udziału w konferencji.

2. Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP

REJESTRACJA

Rejestracji na konferencję należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny online dostępny na stronie www.srwo.org.pl,

OPŁATY

Koszt uczestnictwa jednej osoby:

 • opłata do 30.06.2020 r. kwota 700 zł
 • po 06.2020 r. kwota 850 zł

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto bankowe współorganizatora konferencji:

Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

ul. 11-go listopada 17/19

03-446 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.

Nr rachunku: 89 1050 1025 1000 0022 7545 6594

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek „Epimilitaris 2020”.

WAŻNE DATY

do 30.06.2020 r. WCZESNA REJESTRACJA

 • rejestracja do udziału w konferencji,
 • wniesienie opłaty konferencyjnej kwocie 700 PLN,
 • PRELEGENCI:
  • zgłoszeniem tematu i streszczeniem wystąpienia,

do 31.08.2020 r.

 • PRELEGENCI: nadesłanie pełnego tekstu referatu przedstawianego na konferencji, który zostanie opublikowany w materiałach konferencyjnych,

do 15.08.2020 r.

 • nadesłanie przez prelegentów prezentacji w formacie Power Point (….pptx)

do 30.09.2020 r. PÓŹNA REJESTRACJA

 • rejestracja do udziału w konferencji
 • wniesienie opłaty konferencyjnej kwocie 850 PLN,
 • PRELEGENCI:

 11.10.2020 r.

 • godziny 12.00 planowany wyjazd autokaru z Warszawy.

 12.10.2020 r.

 • rozpoczęcie konferencji

14.10.2020r.

 • zakończenie konferencji
 • o godzinie 13.15 planowany wyjazd autokaru do Warszawy.

 ZAKWATEROWANIE

Zakwaterowanie we własnym zakresie.

Organizator poleca hotel Zamek-Ryn ****, gdzie będą odbywały się sesje, posiłki oraz impreza towarzysząca. www.zamekryn.pl

Na hasło Epimilitaris 2020 mogą państwo zarezerwować pokoje w następujących cenach:

 • Nocleg w pokoju 1-osobowym 320 zł/brutto/doba ze śniadaniem,
 • Nocleg w pokoju 2-osobowym do pojedynczego wykorzystania 400 zł/brutto/doba ze śniadaniem,
 • Nocleg w pokoju 2-osobowym 460 zł/brutto/doba ze śniadaniem (za 2 osoby),

Ceny zawierają podatek VAT

WARUNKI  REZYGNACJI 

Do 30.06.2020 istnieje możliwość bezkosztowej rezygnacji z udziału w konferencji. Po upływie tego terminu rezygnacja lub nieobecność na konferencji powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie rachunku wystawionego przez Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych.

Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres: k.klimczyk@srwo.org.pl

Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w konferencji można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu konferencji.

W CZASIE TRWANIA KONFERENCJI ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

 • wyżywienie (3 obiady, 2 kolacje),
 • przerwy kawowe (12,13 października),
 • udział we wszystkich sesjach panelowych,
 • materiały konferencyjne,
 • tłumaczenie symultaniczne z j. angielskiego na wybranych panelach,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • transport z Warszawy do Rynu i z powrotem (dla zainteresowanych).

INFORMACJE DLA AUTORÓW

 • autorzy referatów mają możliwość publikacji, swoich artykułów w materiałach konferencyjnych, z numerem ISBN. Ostateczny termin przesyłania referatów upływa 08.2020 r. Należy je przesłać na adres epimilitaris@srwo.org.pl