Komitet Naukowy

płk lek. Radosław Skrzypczyński  – Komendant Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP

płk dr hab. Bogdan Grenda- Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

płk  Libor Pisa, M.D. Dyrektor Wojskowego Instytutu Zdrowia Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej,

płk dr inż. Rafał Bazela- Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

płk dr  inż. Paweł Majdan- Akademia Sztuki Wojennej

ppłk dr Bartłomiej Jankiewicz – Wojskowa Akademia Techniczna

mjr dr  Jiri Dresler – Wojskowy Instytut Zdrowia Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej,

mjr dr Petr Pajer  – Wojskowy Instytut Zdrowia Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej,

dr Anna Mróz – Jagiełło- Prezes Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych/ Akademia Sztuki Wojennej

dr n. med. Arkadiusz Trzos –Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum