Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chomiczewski- Konsultant krajowy ds. obronności w dziedzinie epidemiologii

płk lek. Radosław Skrzypczyński  – Komendant Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP

płk dr hab. Bogdan Grenda- Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

płk  Libor Pisa, M.D. Dyrektor Wojskowego Instytutu Zdrowia Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej,

płk dr inż. Rafał Bazela- Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

płk (rez.) dr Zygmunt F. Dembek, Health Business Unit

płk dr inż. Paweł Majdan- Akademia Sztuki Wojennej

ppłk dr Bartłomiej Jankiewicz – Wojskowa Akademia Techniczna

mjr dr  Jiri Dresler – Wojskowy Instytut Zdrowia Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej,

mjr dr Petr Pajer  – Wojskowy Instytut Zdrowia Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej,

dr Anna Mróz – Jagiełło – Prezes Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych/ Akademia Sztuki Wojennej

dr Jarosław Walczak- Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

dr Mateusz Kuczabski – Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN/ Akademia Sztuki Wojennej

dr n. med. Arkadiusz Trzos –Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum