Komitet organizacyjny

dr Anna Mróz- Jagiełło-Prezes Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych/ Akademia Sztuki Wojennej

płk Anna Osowska – Rembecka- Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

ppłk Przemysław Romelczyk – Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP

mjr Łukasz Krzowski – Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP

mjr lek. wet.  Agata Przewrocka – Plak – Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP

por. dr n. hum. Izabela Tomaszewska – Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP

por. mgr inż. Bartosz Bartosewicz – Wojskowa Akademia Techniczna

dr Robert Botto- Defense Threat Reduction Agency

dr Jarosław Walczak – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

mgr Anthony Intrepido – The U.S. Public Health Command in Germany

mgr Karolina Kukla – Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

mgr Małgorzata Jurkiewicz – Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP

mgr inż. Malwina Liszewska – Wojskowa Akademia Techniczna