O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych z siedzibą w Warszawie powstało w 2001 roku jako inicjatywa społeczna skierowana na inicjowanie i prowadzenie działalności na rzecz kształtowania świadomości obronnej i bezpieczeństwa obywateli jako najważniejszego zadania w odbudowie suwerenności polskiej.

W działaniu „SRWO” pragnie być rzecznikiem inicjatyw prowadzenia przemian w Systemie Obronnym Państwa w kierunku systemu otwartego, obywatelskiego, w którym liczy się energia środowisk lokalnych i chęć służenia współobywatelom. W naszych działaniach pragniemy się skupić na wspieraniu i popularyzowaniu procesu tworzenia powszechnej Obrony Terytorialnej – kontynuatorki tradycji Armii Krajowej – będącej decydującym o skuteczności obrony Polski komponentem Sił Zbrojnych, będącej ważnym i istotnym elementem nowoczesnego systemu obronnego państwa.

Idea powstania Stowarzyszenia powstała w środowiskach, zaniepokojonych stałym obniżaniem się poczucia bezpieczeństwa obywateli oraz społeczności lokalnych. Twórcy Stowarzyszenia, pragną działać w kierunku jednoczenia wysiłków wszystkich tych, którzy pojmują sens i dostrzegają korzyści z działalności na rzecz ochrony i obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego  wszystkich uczestników życia społecznego w zgodnej współpracy z administracją rządową i samorządową, siłami zbrojnymi itp.

Mottem przewodnim „Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych” jest myśl: W BEZPIECZNYM KRAJU – BEZPIECZNY DOM, a celem działania jest aktywizowanie wspólnot lokalnych, uświadamianie występowania zagrożeń w ich otoczeniu, ukazywanie sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom i minimalizowania ich skutków, a także organizowanie wolontariatu do udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i groźnych awarii technicznych, oraz uczenia organizowania samoobrony społecznej w sytuacjach zagrożeń terrorystycznych i cyberterrorystycznych.