VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ W WARSZAWIE,
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
UNIWERSYTET ŁÓDZKI,
STOWARZYSZENIE „RUCH WSPÓLNOT OBRONNYCH,
CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH W KIELCACH
WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA W ZIELONCE
ORAZ PARTNERZY
MAJĄ ZASZCZYT POINFORMOWAĆ,
ŻE W DNIACH 21-22 MAJA 2019 ROKU
W KIELCACH ODBĘDZIE SIĘ

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„BEZPIECZEŃSTWO RP W WYMIARZE NARODOWYM
I MIĘDZYNARODOWYM”

Elementem funkcjonowania każdego państwa jest zaspokojenie nie tylko
bieżących potrzeb obywateli, ale także myślenie o przyszłości – również
w kontekście jej bezpieczeństwa. Niezbędny w tym wymiarze staje się rozwój
systemu bezpieczeństwa, analiza sytuacji geopolitycznej, a także dyskusja
o tym, jak może wyglądać przyszłość i jak ewoluowało będzie bezpieczeństwo.
Tematyka ta była już niejednokrotnie przedmiotem rozważań naukowych, ale
nie zwalnia to jednak od dyskusji o tym co może się wydarzyć w przyszłości.
Co więcej, istnieje potrzeba wskazania strategicznych aspektów bezpieczeństwa
przyszłości, kierunków zmian i doskonalenia kluczowych elementów oraz
czynników kształtujących bezpieczeństwo.

CEL KONFERENCJI:
ANALIZA I OCENA UWARUNKOWAŃ BEZPIECZEŃSTWA
PAŃSTWA W KONTEKŚCIE PRZYSZŁYCH ZAGROŻEŃ I
WYZWAŃ ORAZ WSKAZANIE MOŻLIWOŚCI I KIERUNKÓW
DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DLA ZAPEWNIENIA
BEZPIECZEŃSTWA PRZYSZŁOŚCI.

PROBLEM GŁÓWNY:
JAK W WYMIARZE NARODOWYM I MIĘDZYNARODOWYM
KREOWAĆ DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ZAPEWNIENIA
POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA I UMOŻLIWIAJĄCE SWOBODNY
ROZWÓJ W PRZYSZŁYM, PROGNOZOWANYM ŚWIECIE?
Konferencja wpisała się na stałe w kalendarz międzynarodowych wydarzeń
naukowych i co roku gromadzi szersze grona teoretyków i praktyków.
W tej edycji odbędzie się także panel studencki